အရည်အသွေးလက်မှတ်

SGS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
ASC ကုမ္ပဏီသည် Hebei ပြည်နယ်၏ High-tech Enterprise of Hebei Province နှင့် "Hubei Province High-tech Product of Hebei" ဘွဲ့ကို အကြိမ်များစွာ ရရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာ "ခြောက်သွေ့သောအရောင်နှင့် ၎င်း၏နည်းလမ်း" သည် နိုင်ငံတော်ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရုံးတွင် မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန် အောင်မြင်ခဲ့သည်။

asc လက်မှတ်
လက်မှတ် asc
လက်မှတ်
SGS